Politica de confidențialitate a datelor pentru draculacazino.ro în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”):

  1. Identitatea operatorului: draculacazino.ro este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor.

  2. Scopul prelucrării: Datele personale colectate prin intermediul site-ului vor fi prelucrate în scopul furnizării serviciilor și funcționalităților site-ului, cum ar fi trimiterea de actualizări și oferte promotionale.

  3. Baza legală pentru prelucrare: Datele personale ale utilizatorilor vor fi prelucrate în conformitate cu GDPR pe baza consimțământului acordat de către utilizator prin intermediul site-ului.

  4. Destinatari ai datelor: Datele personale ale utilizatorilor nu vor fi transferate sau vândute către terțe părți, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru a respecta legislația aplicabilă sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța draculacazino.ro.

  5. Perioada de stocare: Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării, conform legislației aplicabile.

  6. Drepturile utilizatorilor: Utilizatorii au următoarele drepturi cu privire la datele lor personale: dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unui email trimis la adresa de contact specificată pe site.

Aceasta este politica noastră de confidențialitate a datelor pentru draculacazino.ro în conformitate cu GDPR. Utilizând site-ul, utilizatorii acceptă prelucrarea datelor lor personale în conformitate cu această politică.